Vad är handel?

I Nationalencyklopedins ordbok definieras handel som organiserad köpenskap med försäljning av varor eller tjänster; vanligen i större skala och under längre tid. Ordet kommer från tyskan, där det ursprungligen betyder ”hantera” eller ”handskas med”.

Handel bygger på frivilliga överenskommelser mellan köpare och säljare, vilket skiljer den från sådant varu- och tjänsteutbyte som dikteras av våld eller tvång, som är en tillämpning av en centralt fastställd plan eller som helt styrs av traditionen. Eftersom handeln bygger på frivillighet gynnar den normalt bägge parter. Den enes vinst är inte den andres förlust.

Handeln omfattar alla ekonomiska verksamheter, som syftar till att sammanföra köpare och säljare, oavsett om de befinner sig lång ifrån varandra (fjärrhandel) eller i varandras närhet (lokal handel). Till handeln räknas däremot inte företag eller personer som säljer något som de själva har tillverkat.

Författare: Anders Johnson

MailEpost facebookFacebook twitterTwitter Skriv utSkriv ut Visa fler