Kooperativ handel

Sveriges första konsumentkooperativ startades av landshövdingen i Uppsala län, Robert von Kræmer, som 1850 tog initiativ till Lagunda och Hagunda häraders varuanskaffningsbolag i Örsundsbro. Flera lokala föreningar bildades senare runt om i Sverige, ofta på bruksorter i syfte att bryta bruksföretagens handelsmonopol.

Men de kooperativa föreningarna drabbades ofta av ekonomiska svårigheter. Det behövdes en organisation som kunde ge dem stöd med partihandel och kapitalanskaffning. Den som tog det avgörande initiativet till en sådan organisation var GH von Koch. Han hade efter en studieresa till England fått inspiration att introducera den moderna kooperationens idéer i Sverige. 1899 blev han, vid 27 års ålder, en av Kooperativa förbundets (KF) grundare och dess förste sekreterare.

Genom KF kunde den kooperativa rörelsen utvecklas snabbt. En central partihandel startade 1907 och två år senare köpte man den första industrin – en margarinfabrik i Vänersborg – för att bryta det margarinmonopol som fördyrade denna vara. KF skulle sedan expandera och bli Sveriges största företag. Dess guldålder inträffade under Albin Johanssons tid som VD och styrelseordförande 1924-57.

Författare: Anders Johnson

MailEpost facebookFacebook twitterTwitter Skriv utSkriv ut Visa fler