Handeln med tobak

Tobak var en av de första kolonialvaror som blev en stor konsumtionsvara i Europa. Första gången tobaken omnämns i de svenska tullräkenskaperna är 1601. Den blir sedan en betydande importvara. Sverige var ett av de första länderna som 1641 införde monopol på handeln med tobak. Därigenom kunde tobaksbruket ge staten goda inkomster genom höga tullar eller konsumtionsskatter.

1915 infördes ett statligt monopol på import, handel och inhemsk tobaksindustri genom Svenska Tobaksmonopolet. Motivet var inte hälsopolitiskt utan statsfinansiellt. Inkomsterna från tobakshanteringen skulle bidra till att finansiera de ökade militärkostnaderna under första världskriget, liksom de folkpensioner som riksdagen 1913 beslöt att införa.

1961 avskaffades monopolet på import och försäljning av tobak och 1967 även tillverkningsmonopolet.

Författare: Anders Johnson

MailEpost facebookFacebook twitterTwitter Skriv utSkriv ut Visa fler