Handeln med böcker

1953 fick Sverige en konkurrenslagstiftning som förbjöd leverantörer av varor att bestämma ett lägsta pris hos återförsäljarna, så kallat bruttoprisförbud. Det fanns dock vissa möjligheter till undantag, vilket utnyttjades av bokbranschen. Systemet innebar att bokhandeln hade ensamrätt på försäljning av böcker över en viss prisgräns och att Svenska Bokförläggareföreningen hade kontroll över bokhandelsetableringen.

1965 vägrade Näringsfrihetsrådet att bevilja fortsatt dispens efter 1970. Bokbranschens organisationer ogillade avregleringen och hävdade att den skulle få ödesdigra konsekvenser för svensk bokmarknad. Men 1970 blev bokpriserna fria – något som ännu inte är fallet i flera europeiska länder. Fri etableringsrätt infördes inom bokhandeln.

Effekterna av avregleringen har blivit en vitaliserad bokmarknad. Nya, effektiva aktörer har etablerat sig inom bokhandeln, t.ex. Akademibokhandeln och Pocket Shop. Bokklubbarna har växt kraftigt. Under senare år har det skett en stor försäljningsökning av kvalitetspocket inom skön- och facklitteratur. Sverige har i dag tillgång till billiga, lättåtkomliga pocketböcker som säljs i kiosker, på flygplatser och stormarknader. Bokklubbarna och Internet erbjuder ett brett sortiment tillgängligt över hela landet.

Författare: Anders Johnson

MailEpost facebookFacebook twitterTwitter Skriv utSkriv ut Visa fler