Fackliga organisationer

1906 bildades Svenska Varuutkörareförbundet. Organisationen, som tillhör LO, heter numera Handelsanställdas förbund (Handels). Inom TCO finns Unionen, som bildades 2008 genom en sammanslagning mellan SIF och Tjänstemannaförbundet HTF. Den senare organisationen hade sitt ursprung i Svenska kontoristförbundet, grundat 1923, och Svenska Affärsmedhjälpareförbundet, grundat 1936. De slogs samman 1937 till Handelstjänstemannaförbundet (HTF).

Den äldsta fackliga riksorganisationen inom handeln är Sveriges Farmacevtförbund (SFF), bildad 1903 och i dag ett förbund inom SACO. Förbundet organiserar farmacevter inom bl.a. apoteken. 1931 bildades Sveriges Tekniska Apotekspersonals förbund för att organisera apotekstekniker. I dag heter organisationen Farmaciförbundet och tillhör TCO. LO-medlemmarna inom bensinhandeln tillhör Transportarbetareförbundet (Transport).

Organisation Antal medlemmar
Handels   100 000
Unionen    80 000
Farmaciförbundet    6 000
Farmacevtförbundet 5 000
Transport      3 000

Siffrorna avser organisationernas yrkesverksamma medlemmar inom handeln 2011.

Författare: Anders Johnson

MailEpost facebookFacebook twitterTwitter Skriv utSkriv ut Visa fler