Konsumentpolitik

Den statliga konsumentinformationsverksamheten inleddes 1940 genom inrättandet av upplysningsbyrån Aktiv hushållning. 1944 startades det privata Hemmens forskningsinstitut (HFI). De bägge organen slogs samman 1954 och omorganiserades 1957 till Statens institut för konsumentfrågor (Konsumentinstitutet). Samma år inrättades Statens konsumentråd för samordning av konsumentupplysning och konsumentforskning.

1951 inrättades Varudeklarationsnämnden (VDN). Det stöddes av staten och näringslivet gemensamt och gav jämförande konsumentupplysning baserad på standardiserade provningsmetoder. Resultatet angavs på produkterna i form av s.k. VDN-märkning.

1967 inrättades Allmänna reklamationsnämnden (ARN), en myndighet som prövar tvister mellan konsumenter och företag, t.ex. vid fel på köpta varor. 1970 inrättades en särskilt Konsumentombudsman (KO) för att bevaka konsumenternas intresse på marknaden.

1973 bildades Konsumentverket. I samband med detta avvecklades Konsumentinstitutet, Statens konsumentråd och VDN. 1976 blev Konsumentverkets chef även Konsumentombudsman.

Författare: Anders Johnson

MailEpost facebookFacebook twitterTwitter Skriv utSkriv ut Visa fler