Butikskultur, instruktionsfilm.

Situationer i Konsumbutiken, där biträdet genom dåligt uppträdande avskräcker kunden från köp. Som kontrast motsvarande situationer där biträdet uppträder rätt och uppmuntrar till köp. Regi Lasse Ring, Tullbergs Film.

Information

Motiv ID: KF000102a
Arkiv: Centrum för Näringslivshistoria
Tid: 1925-1932
Plats: