Största turistsegmentet fortsätter att växa

– Turistshoppingen ökade med 7 % under 2004

En preliminär sammanställning av shoppingflödena mellan kommunerna under 2004 visar på en kraftig ökning. Shoppingflödena har totalt för hela detaljhandeln exklusive postorderhandeln netto ökat med +7 % till 78 miljarder kronor. Därmed befäster shoppingen sin position som största och viktigaste turistsegment för många kommuner runt om i landet. Avgränsas turismen i stället för resor över kommungränser till resor över 10 mil minskar shoppingvolymen till 44 miljarder kronor av en total turistvolym på 172 miljarder kronor. I den senare avgränsningen utgör turisternas köp av livsmedel 9 % och övrig shopping 16 %.

Göteborg har störst turistshopping …

Störst shoppinginflöde mätt som inflöden över kommungränsen har för andra året i rad Göteborg med 5,1 miljarder kronor. Inflödena till Göteborg ökar dessutom mest i landet: +0,9 miljarder eller +20 %. Stockholms inflöde uppgår till 4,1 miljarder, en ökning med 0,1 miljarder eller med 3%. Malmö kommer på tredjeplatsen med ett inflöde nästan lika stort som för Stockholm, 4,0 miljarder ( +0,2 miljarder eller +6 %).

Störst på turistshopping 2004

  Inflöde i mkr
GÖTEBORG 5 097
STOCKHOLM 4 135
MALMÖ  3 992
HUDDINGE 3 694
STRÖMSTAD 3 607
FALKENBERG      2 645
JÖNKÖPING   2 458
ÖREBRO   2 146
KARLSTAD 2 028
UDDEVALLA  1 997


Stor-Stockholm har i gengäld flera kranskommuner med kraftigt växande inflöden. Huddinge toppar bland dessa med shoppinginflöden på 3,7 miljarder (+0,5 miljarder eller +14 %).
Strömstad med sin stora gränshandel kommer på femte plats i shoppingligan. Inflödet uppgår till 3,6 miljarder vilket innebär en liten tillbakagång i förhållande till 2003 på 0,1 miljarder eller 2 %.
Gekås fortsatta framgångar ger Falkenberg en sjätteplats med 2,6 miljarder i inflöde (+0,2 miljarder eller +9 %).

… och Göteborg ökar mest tillsammans med Borås

Näst starkast ökning under 2004 hade Borås med ett ökat inflöde på 0,6 miljarder till totalt 1,5 miljarder (exklusive postorderhandeln). Huddinge kom på tredjeplats och Halmstad med +0,4 miljarder på fjärdeplats.

Starkast ökning 2004

Namn Ökn i mkr  Utv i %
GÖTEBORG 852 20%
BORÅS 583 64%
HUDDINGE  459 14%
HALMSTAD   379 28%
LINKÖPING   320 29%
VÄSTERÅS     255 18%
TÄBY    241 186%
JÄRFÄLLA    230 19%
MALMÖ        225 6%
NORRKÖPING     213 16%
FALKENBERG 210 9%
TROLLHÄTTAN  201 42%
GÄVLE     197 12%
UDDEVALLA     178 10%

Författare: Leif Aronsson

MailEpost facebookFacebook twitterTwitter Skriv utSkriv ut Visa fler