Bra med handel

Om synen på handel

Om synen på handel

En professor i distributionslära kan föreläsa i timmar om handelns betydelse för välståndet. Men även den som inte tänkt närmare på saken inser spontant... Läs mer

Rättvisemärkt

Rättvisemärkt

Rättvisemärkt är en produktmärkning som garanterar konsumenten att respekten för mänskliga rättigheterna främjats under varans framtagning. Läs mer

Handel skapar fred och tolerans

Handel skapar fred och tolerans

Genom handeln sprids kunskap och idéer snabbare, vilket stimulerar den ekonomiska utvecklingen. Läs mer