Ny webbplats för lärare

Centrum för Näringslivshistoria har skapat webbplatsen företagskällan.se som ett stöd för lärare som vill veta mer om den svenska näringslivshistorien.

På företagskällan.se finns en mängd texter, bilder och filmer som berättar näringslivets historia. Det handlar om människor, företag och händelser som på olika sätt varit med att forma det svenska samhället. Materialet berör flera olika ämnen och passar för undervisning på gymnasiet och grundskolans senare år.

Tanken är att lärare både ska kunna fortbilda sig själva och hitta material för undervisning. Materialet på webbplatsen får användas fritt i undervisningen, utan kostnad för lärare och elever.

Företagskällan.se har producerats av Centrum för Näringslivshistoria (CfN). Materialet är hämtat från projekt som vi själva initierat eller deltagit i, till exempel historiska webbplatser för olika företag, filmer och tv-program, böcker och skrifter eller från vår tidskrift Företagshistoria. För den tekniska plattformen står Sublime Consulting AB.

Välkommen till företagskällan.se

MailEpost facebookFacebook twitterTwitter Skriv utSkriv ut Visa fler