Historia

Handelns epoker och årtal

Handeln har varit starkt sammanflätad med uppbyggandet av alla civilisationer. Långt före människan började korsa världshaven kunde de genom handel komma i besittning av varor som genom otaliga byten sökt sin väg över kontinenterna.

Under detta tema kan Du läsa om handelns utveckling i Skandinavien, från kopparimport för 5 000 år sedan fram till i dag.
Välkommen!

Olika sorters handel

Handeln kan ha olika ansikten: En grannflicka som säljer jultidningar vid dörren, en köp-knapp på internet, en postorderkatalog eller varför inte ett elegant varuhus.
Här har vi samlat artiklar om butiker och platser där man kan köpa och sälja varor. Som kiosker, varuhus, varuautomater och gallerior – eller marknadsplatser, torg och mjölkbutiker.
Läs även om olika sorters handel, t.ex. handeln med böcker, alkohol eller mediciner.
Välkommen!

Företeelser inom handeln

Läs om politiska riktningar som haft betydelse för handeln som liberalism och merkantilism. Men äen annat som starkt påverkat våra affärer, som konsumentförpackningens införande eller självbetjäningen.

Här finns även artiklar om vissa enskilda handelsföretag och handelsplatser ur historien, som den eleganta Norrbrobasaren i Stockholm.
Välkommen!

Handelns lagstiftning

Handeln har alltid varit mer eller mindre styrd av olika lagar och regler. Här beskriver vi en del lagstiftningar rörande konkurrens, öppethållande m.m.

Läs även om konsumentpolitik och om de kvinnor som lyckades vara handlare trots att det i stor utsträckning var förbjudet.
Välkommen!

Handelns organisationer

De första handelsanställda började organisera sig fackligt i slutet av 1800-talet. Läs om handelns fackliga organisation sedan dess och fram till i dag!
Välkommen!

Handelns Geografi

Här har vi samlat lite intressanta siffor och topplistor vilket kan ge ytterligare en bild av handelns historia.
Välkommen!