Knalle - person från Västergötland (Sjuhäradsbygden) som ägnar sig åt gårdfarihandel (se detta ord).