Entreprenörskap och konkurrens

Lanthandeln som kulturfaktor

Lanthandeln som kulturfaktor

Ända från medeltiden fram till mitten av 1800-talet var handel något som i princip skulle förbehållas städerna och dess borgare. Undantag gjordes... Läs mer

Den obekväme entreprenören

Den obekväme entreprenören

Ekonomen Joseph Schumpeter har beskrivit den framgångsrike entreprenörens insats som ”skapande förstörelse”. Läs mer

Den knepiga konkurrensen

Den knepiga konkurrensen

Svensk handel har haft ett komplicerat förhållande till konkurrens. Samverkan, konkurrensens motsats, har ofta präglat verksamheten. Läs mer