Edward Blom

Edward Blom, din guide i handelns historia!

Från slutet av 1800-talet och fram till i dag finns en mängd foton som berör den svenska handeln. Edward Blom som är Centrum för Näringslivshistorias expert på handelshistoria, och känd som tv- och radio-profil, har här valt ut en bunt fotografier och berättar dess historia. Följ med till torghandlare, luxuösa varuhus och mjölkbutiker! Hör om frysteknik och de första lastbilarna, mellanöl och torrmjölk, H&M och varuautomater!

Se alla Edward Bloms filmer

Torghandel

Torghandeln är lika gammal som städerna själva. I alla kulturer har torgen fyllts av stånd av mer eller mindre provisorisk karaktär där skilda varor utbjudits. I Sverige stod torghandeln ännu under 1800-talet för den huvudsakliga handeln med jordbruksprodukter.
Edward berättar om torghandel.

Norrbrobasaren

År 1839 invigdes den s.k. basarlängan på Norrbro, mellan Gustav Adolfs Torg och Slottet i Stockholm. Det fanns sedan gammalt en tradition att ha små försäljningsbodar utmed kajer och på broar i staden, men då handlade det om enklare varor.
Edward berättar om Norrbrobasaren.

Karungi

Karungi i Tornedalen var en liten ort som vuxit upp kring ett litet kapell under 1700-talet. På grund av historiens nycker kom denna obetydliga by att under två år inneha Europas största post och vara ett ytterst viktigt handelscentrum. 
Edward berättar om Karungi.

Varuautomaterna

Det fanns enstaka varuautomater i Sverige redan på 1920-talet, men det var med den stränga affärstidslagens införande 1939 som företeelsen blev stor. För att kunna få livsmedel även kvällar och söndagar installerade många butiker automater på sina fasader.

Edward berättar om varuautomaterna.

Öppnandet av NK på Hamngatan

Mitt under ett pågående världskrig, med kriser och varubrist, slog Nordiska Kompaniet upp portarna till en för tiden anmärkningsvärd satsning – ett varuhus. Det var hösten 1915 och längs Hamngatan stod folkmassorna täta för att bevittna tilldragelsen.

Edward berättar om öppnandet av NK.

Den första Hennes-butiken på Kungsgatan

Enligt Erling Persson skulle H&M finnas där ”pengarna och påsarna går”. Alltså vid de bästa affärsstråken. Men det gällde att vara flexibel, ett bra läge kunde snabbt bli dåligt. Han undvek i det längsta att äga butiksfastigheter.

Edward berättar om första Hennes-butiken på Kungsgatan.